ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจัดการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถรับชมสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบของเราได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

  • คลิกที่นี่ เพื่อสุ่มดูรายการสื่อวีดิทัศน์
  • สืบค้น เพื่อสืบค้นรายการสื่อโดยใช้คำค้น
  • ค้นหา เพื่อสืบค้นรายการสื่อจากรายการ